De vereniging wil tuinieren als nut en recreatieve
ontspanning bevorderen.

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Voor Frezen of ploegen kunt u zich opgeven bij Chris de Wolf per perceel 35 euro. 0513-415687

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

De volkstuincomplexen zijn:

Nutstuincomplex _ Harddraversweg.

Molenwegcomplex _ Molenweg.

Haskerfjildcomplex _ Haskerfjildweg 1.

Voor huur percelen kunt u zich opgeven bij H.Bakker.

Het is mogelijk om 15-50 of 100 vierkante meter te huren.

Heeft u belangstelling voor een perceel, dan kunt u zich inschrijven via het secretariaat:

Tel: 0513 – 413789 / e-mail info@volkstuinjoure.nl

 

Nutstuincomplex aan de Harddraversweg

Nutstuin                                           Molentuin                         Haskerfjild

Haskerfjild in wintertooi.(Foto.J.Melein.)                Himmeldei

Lees verder bij informatie voor nieuwe leden om lid te worden.Om het lidmaatschap op te zeggen is er het huurdersformulier (per e-mail in oktober).

Verenigingsgebouw: Het Túnkershonk is ons verenigingsgebouw op het Haskerfjildcomplex.

Het bestuur, de bestuursleden en de commissieleden zijn in uitoefening van hun functie niet aansprakelijk voor:

a. Schade aan eigendommen van leden of bezoekers.

b. Ongevallen of letsel van welke aard ook.

c. Diefstal, beschadiging, of verlies op enigerlei wijze.

weer

Reacties zijn gesloten.