De vereniging wil tuinieren als nut en recreatieve ontspanning bevorderen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Maak ook uw voor en achterkant van de tuin schoon anders een onderkomen voor slakken.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

De volkstuincomplexen zijn:

Nutstuincomplex aan de Harddraversweg.
Molenwegcomplex aan de Molenweg.
Haskerfjildcomplex aan de Haskerfjildweg.

Hebt u belangstelling voor een perceel, dan kunt u zich inschrijven via het secretariaat:
Tel: 0513 – 413789 / e-mail info@volkstuinjoure.nl

Nutstuincomplex aan de Harddraversweg

Lees verder bij informatie voor nieuwe leden om lid te worden of om het lidmaatschap
op te zeggen.

Verenigingsgebouw: Het TĂșnkershonk is ons verenigingsgebouw op het Haskerfjildcomplex.

Het bestuur, de bestuursleden en de commissieleden zijn in uitoefening van hun functie niet aansprakelijk voor:
a. Schade aan eigendommen van leden of bezoekers;
b
. Ongevallen of letsel van welke aard ook;
c
. Diefstal, beschadiging, of verlies op enigerlei wijze.
weer

Reacties zijn gesloten.