De vereniging wil tuinieren als nut en recreatieve ontspanning bevorderen.

 

 

Winkel is Vrijdags weer open.

Heeft u pootaardappels over gooi ze niet weg maar breng ze naar de tuinwinkel kunnen wij er andere tuinders blij mee maken.

 

De volkstuincomplexen zijn:

Nutstuincomplex aan de Harddraversweg er zijn meerdere percelen beschikbaar.
Molenwegcomplex aan de Molenweg  hier zijn geen percelen beschikbaar.
Haskerfjildcomplex aan de Haskerfjildweg er zijn meerdere percelen beschikbaar.

Hebt u belangstelling voor een perceel, dan kunt u zich inschrijven via het secretariaat:
Tel: 0513 – 413789 / e-mail info@volkstuinjoure.nl

Nutstuincomplex aan de Harddraversweg

Lees verder bij informatie voor nieuwe leden om lid te worden of om het lidmaatschap
op te zeggen.

Verenigingsgebouw: Het Túnkershonk is ons verenigingsgebouw op het Haskerfjildcomplex.

Het bestuur, de bestuursleden en de commissieleden zijn in uitoefening van hun functie niet aansprakelijk voor:
a. Schade aan eigendommen van leden of bezoekers;
b
. Ongevallen of letsel van welke aard ook;
c
. Diefstal, beschadiging, of verlies op enigerlei wijze.
weer

Reacties zijn gesloten.