De vereniging wil tuinieren als nut en recreatieve
ontspanning bevorderen.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

De product verkoop is in het Túnkershonk aan de Haskerfjildweg in Joure.Geopend op vrijdagmiddag tussen 16.30 en 17.15 uur.

Tijdelijk zijn er pootaardappels te koop.(Jalving).

Heeft u slechte pootaardappels kom er mee naar de winkel.

Heeft u pootaardappels over gooi ze niet weg maar breng ze in de winkel kunnen  wij er andere tuinders blij mee maken.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tekst presentatie ledenvergadering in de link ledenvergadering op deze pagina.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Voor Frezen kunt u zich opgeven bij Chris de Wolf per perceel 35 euro. 0513-415687

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

De volkstuincomplexen zijn:

Nutstuincomplex _ Harddraversweg.

Molenwegcomplex _ Molenweg.

Haskerfjildcomplex _ Haskerfjildweg 1.

Er zijn percelen vrij ook mini tuin.
Heeft u belangstelling voor een perceel, dan kunt u zich inschrijven via het secretariaat:
Tel: 0513 – 413789 / e-mail info@volkstuinjoure.nl

 

Nutstuincomplex aan de Harddraversweg

Lees verder bij informatie voor nieuwe leden om lid te worden.Om het lidmaatschap op te zeggen is er het huurdersformulier (per e-mail in oktober).

Verenigingsgebouw: Het Túnkershonk is ons verenigingsgebouw op het Haskerfjildcomplex.

Het bestuur, de bestuursleden en de commissieleden zijn in uitoefening van hun functie niet aansprakelijk voor:
a. Schade aan eigendommen van leden of bezoekers.
b
. Ongevallen of letsel van welke aard ook.
c
. Diefstal, beschadiging, of verlies op enigerlei wijze.
weer

Algemene Verordening Gegevensbescherming is van toepassing.

Reacties zijn gesloten.