De vereniging wil tuinieren en ontspanning bevorderen.

Opgericht 15 november 1972.

Jubileumviering met Oogstfeest op 3 september.
Volkstuinvereniging Voor Nut en Ontspanning Joure bestaat dit jaar vijftig jaar. Dit wordt gevierd met een Oogstfeest op zaterdag 3 september bij het tuincomplex Molenweg en een draaiende Penninga’s Molen. Het gaat ‘s middags vanaf 13.00 uur om een Oogstfeest met allerlei kramen voor proeverijen en informatie en daarnaast zijn er demonstraties van onder andere een imker, een mandenvlechter en ‘âld ark’. Ook is er een vrolijke noot van het Jouster muziekkorps Concordia. Het is een feestelijke oogstmarkt met een knipoog naar de Engelse Country Fair. Het aanbod is een keur aan recepten en proeverijen van eigen leden, aangevuld met inspiratie van professionals. ‘s Avonds is er voor de leden in en om de tenten een feest met een barbecue. Leden  meld even je komst kan er genoeg besteld worden.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Voedselbank is er weer van af 2 juni als er kratten staan.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Voor Frezen of ploegen kunt u zich opgeven bij Chris de Wolf per perceel 35 euro. 0513-415687
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
De volkstuincomplexen zijn:
Nutstuincomplex _ Harddraversweg.
Molenwegcomplex _ Molenweg.
Haskerfjildcomplex _ Haskerfjildweg 1.

Voor huur percelen kunt u zich opgeven bij H.Bakker.
Het is mogelijk om 15-50 of 100 vierkante meter te huren.
Heeft u belangstelling voor een perceel, dan kunt u zich inschrijven via het secretariaat:
Tel: 0513 – 413789 / e-mail info@volkstuinjoure.nl
Lees verder bij informatie voor nieuwe leden om lid te worden.Om het lidmaatschap op te zeggen is er het huurdersformulier (per e-mail in oktober).

Nutstuincomplex aan de Harddraversweg
               

Haskerfjild in wintertooi.(Foto.J.Melein.)

Verenigingsgebouw: Het Túnkershonk is ons verenigingsgebouw op het Haskerfjildcomplex.

weer
Bankrekening van de vereniging NL92 RBRB 0706.3700 31 t.n.v. de volkstuinvereniging “Voor Nut en Ontspanning” met vermelding van naam en adres.
Laatste wijziging:13 augustus 2022

Reacties zijn gesloten.