Opgericht 15 november 1972.

Nutstuincomplex aan de Harddraversweg  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jaarvergadering is 27 febr. 2024 in de Vrijloop  Zijl 13 Joure aanvang 19.30 uur.

De bestellingen kun je afhalen op vrijdag 8 maart tussen 15.00 en 17.30 uur of zaterdag 9 maart tussen 9.30 en 11.00 uur.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Voor Frezen of ploegen kunt u zich opgeven bij Chris de Wolf per perceel 35 euro. 0513-415687

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
De volkstuincomplexen zijn:
Nutstuincomplex _ Harddraversweg.
Molenwegcomplex _ Molenweg.
Haskerfjildcomplex _ Haskerfjildweg 1.

Voor huur percelen kunt u zich opgeven bij H.Bakker.

Verhuur: Iedereen kan één of twee percelen huren.
Een perceel is 15 M2 -50 M2 of 100 M2 .

De percelen worden per kalenderjaar verhuurd en zonder opzegging automatisch verlengd. Opzegging hoort voor 1 november te zijn doorgegeven.

Elk jaar in oktober krijgt iedere tuinder een huurdersformulier per mail waarop een wijziging in gevuld kan worden voor volgend seizoen – meer, minder of geen percelen.

Heeft u belangstelling voor een perceel, dan kunt u zich inschrijven via het secretariaat:

Tel: 0513 – 413789 / e-mail info@volkstuinjoure.nl
Lees verder bij informatie voor nieuwe leden om lid te worden.Om het lidmaatschap op te zeggen is er het huurdersformulier (per e-mail in oktober).

 

Verenigingsgebouw: Het Túnkershonk is ons verenigingsgebouw op het Haskerfjildcomplex.

weer
Bankrekening van de vereniging NL92 RBRB 0706.3700 31 t.n.v. de volkstuinvereniging “Voor Nut en Ontspanning” met vermelding van naam en adres.
Laatste wijziging:22 febr. 2024.

Reacties zijn gesloten.