Opgericht 15 november 1972.

De vereniging wil tuinieren en ontspanning bevorderen.

 

Kijk verder bij Oogstfeest foto’s .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Himmeldei Haskerfjildcomplex 21 oktober van af 9 uur.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxx

Winkel open tot eind mei daarna maak je even een afspraak.
Kalk uitgifte 21 oktober 2023 16.00-17.15 uur.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Voor Frezen of ploegen kunt u zich opgeven bij Chris de Wolf per perceel 35 euro. 0513-415687

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
De volkstuincomplexen zijn:
Nutstuincomplex _ Harddraversweg.
Molenwegcomplex _ Molenweg.
Haskerfjildcomplex _ Haskerfjildweg 1.

Voor huur percelen kunt u zich opgeven bij H.Bakker.
Het is mogelijk om 15-50 of 100 vierkante meter te huren.
Heeft u belangstelling voor een perceel, dan kunt u zich inschrijven via het secretariaat:
Tel: 0513 – 413789 / e-mail info@volkstuinjoure.nl
Lees verder bij informatie voor nieuwe leden om lid te worden.Om het lidmaatschap op te zeggen is er het huurdersformulier (per e-mail in oktober).

Nutstuincomplex aan de Harddraversweg

Verenigingsgebouw: Het Túnkershonk is ons verenigingsgebouw op het Haskerfjildcomplex.

weer
Bankrekening van de vereniging NL92 RBRB 0706.3700 31 t.n.v. de volkstuinvereniging “Voor Nut en Ontspanning” met vermelding van naam en adres.
Laatste wijziging:14 sept. 2023.

Reacties zijn gesloten.