De vereniging wil tuinieren als nut en recreatieve
ontspanning bevorderen.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

De tuinwinkel is vrijdag 16 oktober  eenmalig open voor kalk uitgifte van 16.00 tot 17.15 uur.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Voor Frezen kunt u zich opgeven bij Chris de Wolf per perceel 35 euro. 0513-415687

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Heb je groenten te veel geef het aan de voedselbank zij zijn er blij mee.

Donderdags staat het krat er voor je klaar.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

De volkstuincomplexen zijn:

Nutstuincomplex _ Harddraversweg.

Molenwegcomplex _ Molenweg.

Haskerfjildcomplex _ Haskerfjildweg 1.

Er zijn geen percelen meer te huur wel kunt u zich opgeven voor volgend seizoen.
Heeft u belangstelling voor een perceel, dan kunt u zich inschrijven via het secretariaat:
Tel: 0513 – 413789 / e-mail info@volkstuinjoure.nl

 

Nutstuincomplex aan de Harddraversweg

Nutstuin                                           Molentuin                         Haskerfjild

Lees verder bij informatie voor nieuwe leden om lid te worden.Om het lidmaatschap op te zeggen is er het huurdersformulier (per e-mail in oktober).

Verenigingsgebouw: Het Túnkershonk is ons verenigingsgebouw op het Haskerfjildcomplex.

Het bestuur, de bestuursleden en de commissieleden zijn in uitoefening van hun functie niet aansprakelijk voor:
a. Schade aan eigendommen van leden of bezoekers.
b
. Ongevallen of letsel van welke aard ook.
c
. Diefstal, beschadiging, of verlies op enigerlei wijze.
weer

A. V. G. is van toepassing.

Reacties zijn gesloten.