Contactpersonen

 

Bestuur: Volkstuinen Joure.
Voorzitter: Johan Schuurman 0513-414270
Secretariaat: Hans Bakker Verhuur Complexen 0513-413789
Voor berichten en info mail het secretariaat. e-mail info@volkstuinjoure.nl
Notulist: Mevr. Y.Schengenga-Jellema 0513-551378
Penningmeester: Bert de Jong 0513-413454
Lid:  Chris.de Wolf Hoofd inkoop 0513-415687
Lid: Meindert. Wijngaarden Website 0513-415049
Lid:Na goed keuring jaarverg. Frans.Sikkes 0513-417237
Lid: Mevr. B.Zweers 06-21200853
Complexbeheerders
Nutstuin: M. Eeken 06-40103494
Molenweg: R.Waterlander 0513-413952
Haskerfjildweg A (voor) F.Sikkes  0513-417237
Haskerfjildweg B (achter) M.Wijngaarden 0619347471 0513-415049
Commissie van toezicht       Algemeen                         H.Bakker
Nutstuincomplex: M. Eeken
Molenwegcomplex: R. Waterlander
Haskerfjildcomplex: M. Wijngaarden en F.Sikkes
Inkoopcommissie C. de Wolf en M.Wijngaarden
 G. Binnema 0513-413189

Het bestuur, de bestuursleden en de commissieleden zijn in uitoefening van hun functie niet aansprakelijk voor:

a. Schade aan eigendommen van leden of bezoekers.

b. Ongevallen of letsel van welke aard ook.

c. Diefstal, beschadiging, of verlies op enigerlei wijze.

Reacties zijn gesloten.