Contactpersonen

 

Bestuur: Volkstuinen Joure.
Voorzitter: Johan Schuurman 0513-414270
Secretariaat: Hans Bakker 0513-413789
Voor berichten en info mail het secretariaat. e-mail info@volkstuinjoure.nl
Notulist: Mevr. Y.Schengenga-Jellema 0513-551378
Penningmeester: Bert de Jong 06-48181412
Lid:  Erwin. Lanser 0513-411610
Lid:  Chris.de Wolf Hoofd inkoop 0513-415687
Lid: Meindert. Wijngaarden Website 0513-415049
Lid: Mevr. B.Zweers 0513-415553
Complexbeheerders
Nutstuin: M. Eeken 06-40103494
Molenweg: R.Waterlander 0513-413952
Haskerfjildweg A (voor) E.Lanser 0513-411610
Haskerfjildweg B (achter) M.Wijngaarden 0619347471 0513-415049
Commissie van toezicht
Nutstuincomplex: M. Eeken en H.Bakker
Molenwegcomplex:   R. Waterlander
Haskerfjildcomplex: M. Wijngaarden – E.Lanser en G.Binnema
Inkoopcommissie C. de Wolf en E. Lanser
 G. Binnema 0513-413189

Het bestuur, de bestuursleden en de commissieleden zijn in uitoefening van hun functie niet aansprakelijk voor:

a. Schade aan eigendommen van leden of bezoekers.

b. Ongevallen of letsel van welke aard ook.

c. Diefstal, beschadiging, of verlies op enigerlei wijze.

Reacties zijn gesloten.