Voor tuin huren kunt u zich aanmelden bij het secretariaat:

 

H. Bakker 0513-413789

info@volkstuinjoure.nl

Informatie voor nieuwe leden

Doel: Bevorderen van het tuinieren als nut en recreatieve ontspanning.

Dit doel wordt nagestreefd door 3 volkstuincomplexen te beheren.

De 3 volkstuincomplexen zijn:
1) Nutstuincomplex aan de Harddraversweg (53 percelen)(met minituin)
2) Molenwegcomplex aan de Molenweg (22 percelen)
3) Haskerfjildcomplex aan de Haskerfjildweg (116 percelen)(met minituin)

Verhuur: Iedereen kan één of twee percelen huren.

Een perceel is 15 m2 - 50 m2 of 100m2.

De percelen worden per kalenderjaar verhuurd zonder opzegging automatisch verlengt.

Elk jaar in oktober krijgt iedere tuinder een huurdersformulier per e-mail waarop een wijziging ingevuld kan worden voor volgend seizoen – meer, minder of geen percelen.

Kosten (per jaar): huur per perceel: €5,– 15m2    - €7,50 -  50 m2 -   € 15,–    100m2
contributie € 7,50
eenmalige inschrijfkosten € 5,–    eenmalige borg €30,–  (borg €10,– perceel 15 m2)

Tien tuin tips.

1. Tuinieren is een gezonde bezigheid voor het lichaam. Bijna alle spieren worden gebruikt. Het gaat om lopen, bukken, spitten, tillen, duwen enz. en ……. alles in je eigen tempo.

2. Voor de geest is het een geweldige ontspanning. Ook het sociale contact  met andere tuinders is meestal een prettige ervaring.

3. Het werken op de tuin vraagt veel tijd. Gedurende het gehele jaar moet je minimaal twee uren per week voor de volkstuin uittrekken. In het hoogseizoen meer en in de winter minder.

4. In de winter heb je op de tuin niet zo veel te doen, maar intussen kun je thuis alvast een teeltplan maken voor het nieuwe seizoen en naar de zaden, bloemen,vruchten kijken die je straks wilt gaan bestellen.

5. Voor een goed gebruik van je tuin moet je wisselteelt toepassen. Dit betekent voor het poten van de aardappelen dat je 1/3 van je tuin hiervoor mag gebruiken, toegewezen door het bestuur. Koolplanten kun je beter op 1/6 deel verbouwen i.v.m. knolvoet.

6. Om een goede oogst van je tuin te krijgen zul je in het voorjaar de tuin klaar moeten maken.Veel tuinders spitten dan de tuin goed om, anderen maken de bovengrond goed los en onkruidvrij. Zorg er ook voor dat de tuin bemest wordt met compost of een andere bemesting.  Haal de achter gebleven aardappelen van vorig jaar uit de grond en neem die mee naar de Gft-container thuis.Laat de tuin in de herfst niet te “groen” worden, schep de bovenste zode los en keer deze om, dan heb je het in het voorjaar een stuk makkelijker.

7. Je bent verplicht om je tuin goed te onderhouden. Dit betekent onkruid wieden, aanliggende greppels, paden en randen schoon en netjes houden. Ligt je tuin aan een sloot, dan je sloot voor 1 nov. reinigen.

8. Tuinafval op je eigen tuin composteren. Dit kan in een groene ton, maar je kunt ook van hout een vierkant maken, waar de lucht doorheen kan en na een jaar kun je je eigen compost weer gebruiken.Hierin geen aardappel,tomaten en koolplanten vanwege ziektes.

9. Het kan wel eens voorkomen dat je niet in de gelegenheid bent om je tuin goed  te onderhouden, bijv.  door ziekte in je familie, een lange vakantie of iets dergelijks. Geef één van je buren even een seintje, zodat die je tuin dan een beetje op orde  houdt.

10. Zit je hopeloos vast met je tuin, neem dan contact op met de complexbeheerder om te kijken welke oplossing er getroffen kan worden.

“Tuinieren is een geweldige hobby, maar ………….

Hoewel we graag nieuwe leden verwelkomen, willen we toch wijzen op de realiteit van het tuinieren.

Bent u werkelijk bereid de tuin een plaats te geven in uw agenda?
Wie nu al weinig tijd heeft om leuke dingen naast zijn werk te doen, kan er beter twee keer over nadenken, voordat je een stuk volkstuin neemt.Een minituin 15 vierkante meter is een goede beginners optie.

Bij regelmatig zaaien,bemesten en wieden geeft het veel verse groente.

 

De huishoudelijke regelementen staan vermeld onder tuinregels.

Verenigingsgebouw: Het Túnkershonk is ons verenigingsgebouw bij het Haskerfjildcomplex.

Hierin vergadert het bestuur en u kunt er ook tuinartikelen kopen (bijv. bonenstokken, tuinnetten, biogaas, koemestkorrels, potgrond, kunstmest en kalk.

Kijk voor openingstijden bij productverkoop.

Compost: De inkoopcommissie koopt compost in dat vanuit de silo bij het Túnkershonk verkocht wordt aan leden.

De compost verkoop is tijdens opening van product verkoop of na afspraak.

Zaai en pootgoed: Wordt gezamenlijk ingekocht en daardoor profiteren de leden van een flinke korting. In december/januari kan ieder lid een bestellijst inleveren.(Zaadboeken worden thuis bezorgd.)

Lid met tuin bij eigen huis: Als u jaarlijks contributie betaalt, bent u lid en kunt u profiteren van de verenigingsfaciliteiten.

Lid worden: Als u lid wilt worden kunt u zich aanmelden bij het secretariaat.info@volkstuinjoure.nl
Wilt u aangeven op welk complex u een tuin wilt huren:(Lid zonder Tuin)
- Nutstuincomplex aan de Harddraversweg
- Molenwegcomplex aan de Molenweg
- Haskerfjildcomplex aan de Haskerfjildweg, zie het overzicht met tuinnummers

U kunt zich het hele jaar door aanmelden.

Als er geen percelen vrij zijn, dan komt u op de wachtlijst te staan.
Wie het eerst komt krijgt ook het eerst een nieuw perceel toegewezen.

Lidmaatschap opzeggen: Via Huurdersformulier of melden uiterlijk 1 november van het lopende jaar aan het secretariaat .

Reacties zijn gesloten.