Groene dagen op haskerfjildcomplex van half elf tot twaalf uur.
23 april, 21 mei, 18 juni en 16 juli

Begin moestuin met hulp van ervaren tuiniers in Joure

Gezonde groentes en fruit vanuit de eigen tuin smaken het best. Het is wetenschappelijk bewezen. Een paar vierkante meter goede grond is al genoeg om zelf geteelde sla, spercieboontjes, aardbeien of kruiden te oogsten. Naast de vreugde van tuinieren betekent het ook nog eens de garantie van gezonde en goedkope groente. Niets mooier dan zelf te tuinieren. Volkstuinvereniging Voor Nut en Ontspanning in Joure helpt nieuwe tuiniers met praktische tips tijdens Groene Dagen. De eerste is zaterdag 26 maart, ’s ochtends van half elf tot twaalf uur.

Het vijftigjarig jubileum dit jaar van Volkstuinvereniging Voor Nut en Ontspanning in Joure is niet alleen een feest voor de leden. Ieder ander mag meedoen op de tuinen. Daar krijgen zij kennis en kunde van ervaren tuiniers over spitten, zaaien, oogsten en vruchtbare grond. De vereniging heeft de komende maanden daarom Groene Dagen op het tuincomplex Haskerveldweg in Joure voor iedereen die iets wil leren over gezonde grond en de beste methodes om groentes en fruit te telen. Er is alle gelegenheid om mee te doen en zelf te ervaren hoe leuk een groentetuintje kan zijn. De volgende keer is er al resultaat.

Voor een beginnend tuinier zijn er volop vragen. Wat is een handige inrichting van de tuin? Wat is goede grond? Welke bemesting is er nodig? Hoe kan ik heel slim een eigen kruidentuintje aanleggen met daarin basilicum, tijm en oregano? Ervaren tuiniers zijn graag een gids. Op de zaterdagochtenden van 26 maart, 23 april, 21 mei, 18 juni en 16 juli is eenieder welkom. Telkens is er een thema dat wordt uitgelicht. In maart gaat het over het begin van een tuin met een vruchtbare bodem, in april extra informatie over het aardappelveld en in mei over bonen en bloemen.

Het doel is een mooie oogst van eigen tuin. Het voorbereiden van de grond in de moestuin is daarvoor erg belangrijk. Daarom alvast wat tips van de tuiniers van Volkstuinvereniging Voor Nut en Ontspanning in Joure. Een vruchtbare bodem is kruimelig en luchtig van structuur en deze bevat veel humus en voedingstoffen. In het voorjaar is het de goede tijd om de grond los te maken. Een te zure grond wil wat kalk krijgen en voor te kalkrijke grond is het toevoegen van tuinturf de remedie. Met het inwerken van wat organische meststof kunnen jonge plantjes een goede start.

Voor tuiniers is het altijd een strijd met het ongeduld. Tuinbonen en erwten kunnen in maart al gezaaid worden, maar sperciebonen en courgettes bijvoorbeeld pas als IJsheiligen op 12 mei voorbij is, Deze groentes houden van warmte en kunnen absoluut geen vorst. Voor veel groenten eindigt het oogstseizoen in september. Dus ook in juni is nog een moestuin in de volle grond te beginnen. Een groot deel van de groenten en kruiden kan dan nog gewoon de grond in. Denk maar aan pompoenen en courgettes. Het genoegen is dat de tuin zo het hele groeiseizoen iets smakelijks heeft te bieden. Dus ontdek de vruchten van een eigen tuin met de ervaren tuiniers van Joure.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Volkstuinvereniging
“Voor Nut en Ontspanning”
te Joure

Secretariaat: H. Bakker e-mail: info@volkstuinjoure.nl website: www.volkstuinjoure.nl

Joure, februari 2022

Beste volkstuinders,
Het tuinseizoen is weer in zicht! Daarom deze circulaire met informatie en aandachtspunten.

1) Bestuursleden
Tijdens de ledenvergadering in november 2021 is Meindert Wijngaarden herkozen F. Drijfhout heeft het bestuur verlaten. Nieuw in het bestuur als penningmeester: B. de Jong. De samenstelling van het bestuur ziet er als volgt uit:
Voorzitter: J. Schuurman, Westermarwei 51, 0513-414270
Secretaris: H. Bakker, Kyl 15, 0513-413789
Penningmeester: B. de Jong, Steven 7, 06-48181412
Inkoop: C. de Wolf, Reling 46, 0513-415687
Notulist: Y. Schengenga-Jellema, Westermarwei 24, 0513-551378
Lid: M.Wijngaarden, De Ulekamp 73, 0513-415049
Lid: B.Zweers, Molenweg 33, 06-21200853
Lid: E. Lanser, Oer de feart, 52, 06-52485295

2a) Inkoopcommissie: C. de Wolf, Reling 46, 0513-415687,
M. Wijngaarden, De Ulekamp 73, 0513-415049
E. Lanser, Oer de feart, 52, 06-52485295

2b) Complexbeheerders:
Haskerfjild A: E. Lanser, Oer de feart, 52, 06-52485295
Haskerfjild B: M.Wijngaarden, De Ulekamp 73, 0513-415049
Nutstuin: M. Eeken, Scheen 41, tel. 06-40103494
Molenweg: R.Waterlander, De Pream 27, 0513- 413952

Het toegangshek van het Haskerfjildcomplex wordt op aanvraag geopend door M.Wijngaarden, De Ulekamp 73,
0513-415049 en bij geen gehoor ook door G Binnema en E Lanser.

3) Bestelling tuinzaden ophalen en betalen:

Vrijdag 11 maart: van 15.00 – 17.30 uur en zaterdag 12 maart: van 9.30 – 11.00 uur
in het Tûnkershonk aan de Haskerfjildwei. Om zo weinig mogelijk met contant geld te werken, kunt u met de pin betalen.

Binnenkort ontvangt u een schrijven over het betalen van de huur en contributie.

4) Túnkershonk
De vereniging verkoopt tegen gunstige prijzen diverse tuinartikelen. De “winkel” in het Túnkershonk is open van 18 maart tot en met eind mei op vrijdagen van 16.30 tot 17.30 uur. Zie ook de website.

Compost
U kunt tijdens de winkelopeningstijden op vrijdagmiddag of indien dit absoluut niet mogelijk is, in overleg met G. Binnema (0513-413189) of M. Wijngaarden (0513-415049) op een ander tijdstip, compost halen uit de silo op het Haskerfjildcomplex.

5) Verhuur
De verhuur loopt via het secretariaat per kalenderjaar. In oktober krijgt iedereen een invulformulier waarop gewenste veranderingen voor het volgend seizoen kunnen worden doorgegeven. Percelen die de 2e helft van april nog vrij zijn kunnen voor 1 seizoen gratis in bruikleen worden gegeven in overleg met de complexbeheerder.

6) Aardappels
Het schema voor het verbouwen van de aardappels ziet er dit jaar als volgt uit:

Haskerfjild A: West
Haskerfjild B: West
Molenweg: Voor
Nutstuin even: Voor
Nutstuin oneven: Achter
U bent verplicht zich aan deze indeling (1/3e deel van een perceel) te houden. Verkeerd verbouwde aardappels worden verwijderd ! Op Het Haskerfjild en de Nutstuin worden weer stokken geplaatst voor de aanduiding.

Himmeljûn
Op dinsdagavond 12 april willen we opnieuw ‘Himmeljen’ organiseren op het Haskerfjildcomplex. De “jûn” begint om 19.00uur tot +/- 21.00uur.

Op dit complex zijn meerdere klussen die uitgevoerd moeten worden, maar die op dit moment blijven liggen. Je kunt denken aan het recht trekken van greppels langs hoofdpaden, snoeien van overhangend struikgewas, doorstroming aanvoer sloten rondom het complex, werken aan een betere afvoer van overtollig regenwater e,d, Uiteraard zal er tijdens de ‘Himmeljûn’ gezorgd worden voor koffie met iets lekkers.

Eind maart komt er informatiebrief waarin wordt aangegeven wat de klussen zijn voor die avond en bij wie je je kunt opgeven.

Coloradokever
Deze was in 2021 duidelijk aanwezig op het complex Nutstuin, dus we moeten alert blijven.Op het moment dat ze gezien worden, is het zaak om deze zsm te bestrijden en ook de complexbeheerder in te lichten. Die kan dan alle leden van het complex inlichten.

Phytophthora
Het afgelopen jaar is met name op het Haskerfjildcomplex A Phytophthora geconstateerd. Dit blijft een punt van aandacht.
Daarom: houd uw aardappels goed in de gaten want de schimmel kan snel toeslaan en zich verspreiden (bij vochtig en warm weer). Ruim besmette planten zo snel mogelijk op en voer besmet materiaal af(thuis in de kliko).
De biologische aardappelen van Jalving zijn bijna 100% resistent.
Bij constatering van aardappelziekte moet het loof binnen 24 uur verwijderd worden. Bij niet verwijderen wordt het loof op uw kosten ( € 30,-) verwijderd en afgevoerd.

7) Goten, greppels, afvoerbuizen tbv de afwatering
Wateroverlast op de tuin is vervelend. Huurders moeten er zelf voor zorgen dat goten, greppels, afvoerbuizen e.d rondom hun tuin vrij zijn van onkruid/obstakels en op de juiste diepte, zodat de afvoer van overtollig regenwater niet wordt belemmerd.

8) Regels van de vereniging
Bij de secretaris is een exemplaar van het huishoudelijk reglement te krijgen en staat ook op de website
Iedere huurder wordt geacht zich aan deze regels te houden.
Hieronder enkele belangrijke punten:
adreswijzigingen: schriftelijk melden bij het secretariaat
per 1 mei: tuin bouwklaar; per 1 december: tuin winterklaar; vóór 1 november sloot en slootkant opschonen; de complexbeheerders controleren dit
de huur loopt per kalenderjaar, medegebruik mag alleen in overleg met de beheerder of het secretariaat; bij medegebruik dient de nieuwe medegebruiker ook lid te worden van de vereniging
zorg dat uw tuin er goed verzorgd uitziet / dat er geen bloeiend onkruid in staat zodat de buren daar geen last van ondervinden, paden vrijhouden
geen kleinvee op de tuin
tuinafval zieke aardappelplanten/tomatenplanten thuis inde gft-bak.
met spitten rekening houden met de uitgezette scheidingen
kassen niet hoger dan 1 meter
geen voedselresten op de tuin (dit trekt ongedierte aan)
alleen in overleg met de beheerder auto’s, tractoren enz. op de tuin
de commissies van toezicht houden een oogje in het zeil en controleren in elk geval 2 x per jaar alle tuinen
Leden zijn verplicht NAK-gekeurde aardappelen te verbouwen

Het bestuur wenst
u hierbij veel succes en hoopt met u op een goed tuinjaar.

Reacties zijn gesloten.