Het  kweken van aardappels gaat prima op de moestuinen in Joure.Maar een goede bemesting is wel nodig omdat de meeste grond arm is aan voedingstoffen. Elk jaar bestellen we pootaardappels bij Jalving deze zijn praktisch aardappelziektevrij.(bestellen tegelijk met zaai en pootgoed.) Spuiten is niet nodig behalve als er veel ziekte heerst op het complex.

Het schema voor verbouwen van de aardappels ziet er voor 2023 als volgt uit: een derde van het perceel.

Haskerfjild A:  Midden
Haskerfjild B:  Midden
Molenweg:  Achter
Nutstuin even:  Achter
Nutstuin oneven: Voor

Aardappelteelt en Phytophtora.

Elk jaar ligt Phytophthora (Phytophthora infestans) op de loer. Binnen enkele dagen kunnen hele percelen met aardappels worden aangetast door de gevreesde ziekte, ook wel aardappelziekte genoemd.

Ook tomaten horen tot de nachtschadefamilie en zijn gevoelig voor Phytophthora. De kenmerkende zwarte vlekken in op het loof van aardappels en tomaten worden veroorzaakt door een waterschimmel.

Het zijn schimmelachtige micro-organismen. Phytophthora overwintert op achtergebleven plantresten en in de bodem. Besmetting ontstaat door insecten, met wind en regen meegenomen sporen en opspattend water. Tijdens periodes van zomers warm en vochtig weer kan Phytophthora in korte tijd grote schade aanrichten.

Beste advies Gebruik aardappelrassen die resistent zijn tegen de ziekte Phytophtora. Als tuinvereniging hebben we goede ervaringen opgedaan met de rassen Twister, Carolus en Alouette. Er zijn ook andere resistente rassen beschikbaar. Voorkomen is beter dan genezen! Extra voordeel: zo bevorderen we het biologisch tuinieren.

Remedie Aangetast en afgevallen blad meteen opruimen; niet in de compostbak maar in de vuilnisbak (overig huishoudelijk afval).

Indien ook de knollen aangetast zijn, rooi de plant en gooi deze eveneens in de vuilnisbak.  Bij constatering van ziekte moet het loof binnen 24 uur verwijderd worden.  Bij niet verwijderen wordt het loof op uw kosten (30 euro) verwijderd en afgevoerd. Preventie  Wisselteelt is noodzakelijk. Volg de jaarlijks aangegeven indeling (een derde van het tuinperceel)  Vroege aardappelrassen hebben minder last van Phytophtora dan de late. Zorg voor voldoende ruimte tussen de rijen aardappels zodat de wind vrij spel heeft: het aardappelloof kan dan snel drogen.  Ook voor tomaten geldt dat deze goed belucht kunnen worden. Houd uw aardappels goed in de gaten want de schimmel kan snel toeslaan en zich bij vochtig en warm weer als een razende verspreiden.

Reacties zijn gesloten.