Het  kweken van aardappels gaat prima op de moestuinen in Joure.Maar een goede bemesting is wel nodig omdat de meeste grond arm is aan voedingstoffen.Elk jaar bestellen we pootaardappels bij Jalving deze zijn praktisch aardappelziektevrij.(bestellen tegelijk met zaai en pootgoed.) Spuiten is niet nodig behalve als er veel ziekte heerst op het complex.

Het schema voor verbouwen van de aardappels ziet er voor 2022 als volgt uit:

Haskerfjild A:West
Haskerfjild B:West
Molenweg:Voor
Nutstuin even: Voor
Nutstuin oneven:Achter

 

De aardappelziekte Phytophthora infestans

Wij kennen al jaren de aardappelziekte, maar wat velen van ons niet weten is, dat door de import van aardappelen uit Mexico in 1976 er een nieuwe stam Phytophthora infestans werd ingevoerd, die zich kruiste met de hier al bijna anderhalve eeuw voorkomende vorm. Daardoor ontstond een veel agressievere vorm. Deze nieuwe stam overwintert in de grond, dringt sneller binnen in een plant, heeft een veel hogere groeisnelheid, kortom is veel gevaarlijker voor de aardappelteler. Bijkomend nadeel is, dat de aardappelziekte veel eerder verschijnt. Door de weersomstandigheden (veel regen en weinig zon) raakten  veel vroege rassen in 2014 aangetast.

Een goede bemesting is ook belangrijk de plant heeft dan meer weerstand.

Een gevaarlijke bron van infectie vormen de aardappelen, die in de grond zijn achtergebleven van vorig jaar bij opkomst verwijderen.
Daarom moeten wij ons ook strikt houden aan de regel om maar in éénderde deel van de tuin aardappels te poten.

Controleer tijdens de groei uw  aardappels wekelijks op ziekte.Bij twijfel overleg plegen met andere tuinders of beheerder.

Geen enkel aardappelras is 100% ziekte resistent.Daarom adviseren we als bestuur  minder vatbare rassen te telen.

Beseft u dat alle aardappelplanten ziek kunnen worden en dat zieke aardappelplanten binnen 24 uur geruimd moeten worden.Neem het loof mee naar huis laat het niet op de tuin.

Dit geldt eveneens voor tomaten deze zijn ook vatbaar voor aardappelziekte.

Wilt u beslist een laat ras telen, schakel dan over naar minder vatbare rassen en overweeg verantwoord te spuiten met een bestrijdingsmiddel.

Leden zijn verplicht om NAK-gekeurde aardappelrassen te telen.

 

Reacties zijn gesloten.