Samenvatting regels van de vereniging

In het Túnkershonk is het huishoudelijk reglement te verkrijgen.                                                                                     Iedere huurder wordt geacht zich aan deze regels te houden.

Hieronder de belangrijkste regels.                                                                                                                                                       • adreswijzigingen: schriftelijk melden bij het secretariaat.
• per 1 mei: tuin bouwklaar; per 1 december: tuin winterklaar; vóór 1 november sloot en slootkant opschonen. De commissies van toezicht controleren dit.
• Zorg dat uw tuin er goed verzorgd uitziet / dat er geen bloeiend onkruid in staat zodat de buren daar geen last van ondervinden, paden vrijhouden.
• Geen kleinvee op de tuin.
• Tuinafval afvoeren (zieke aardappelplanten !), afval op eigen perceel opslaan en niet ergens dumpen.
• Met spitten rekening houden met de uitgezette scheidingen;Maak het pad ook even schoon. kassen niet hoger dan 1 meter; geen voedselresten op de tuin. (ongedierte)

• Alleen in overleg met de beheerder auto’s, tractoren enz. op de tuin.

• De commissies van toezicht houden een oogje in het zeil en controleren in elk geval 2 x per jaar alle tuinen.
Wanneer we ons met z’n allen aan deze punten houden zijn we aardig op weg om er een goed tuinjaar van te maken.

Verhuur percelen

Nu percelen van 15  (alleen op Nutstuin en Haskerfjild) – 50 – 100 m2 .
Het verhuur loopt via het secretariaat per kalenderjaar. In oktober krijgt iedereen een huurformulier waarop gewenste veranderingen voor het volgend seizoen kunnen worden doorgegeven.

Percelen die de 2e helft van april nog vrij zijn kunnen voor 1 seizoen in bruikleen worden gegeven aan leden in overleg met de complexbeheerder.

Aardappels

Leden zijn verplicht om NAK-gekeurde aardappelrassen te telen.

Het schema voor het verbouwen van de aardappels ziet er voor 2025 als volgt uit:

Haskerfjild A: west
Haskerfjild B:west
Molenweg: voor
Nutstuin even: voor
Nutstuin oneven: achter

 

U bent verplicht zich aan deze indeling te houden.

In het voorjaar worden er stokken met linten geplaatst op de nutstuin en Haskerfjildtuin voor de indeling van aardappel verbouw.

Op maximaal éénderde deel van een perceel mogen aardappels gezet worden.

Verkeerd verbouwde aardappels moeten worden verwijderd!

Zie ook tips voor het kweken van aardappelen.

 

Reacties zijn gesloten.