Voedselbank

x

 

‘De Utjouwer’ is een organisatie van gezamenlijke kerken in onze gemeente. Er worden voedselpakketten uitgedeeld aan mensen die minder dan het minimuminkomen tot hun beschikking hebben.

Voedselbank ‘De Utjouwer’ voegt verse tuinproducten toe aan de voedselpakketten.

Wij als leden van de volkstuinvereniging kunnen meewerken om verse tuinproducten te schenken aan Voedselbank ‘De Utjouwer’.

Op het Haskerfjildcomplex en Nutstuincomplex staat een witte bak waarin producten geplaatst kunnen worden.

VOEDSELBANKEN.NI De Utjouwer

Waarom deze stand? De voedselbank krijgt bijna geen verse groenten aangeleverd. Verse groente is echter een belangrijk onderdeel van voeding. Wij doen een beroep op u en stellen het zeer op prijs als u de groenten die u teveel heeft en misschien weggooit beschikbaar wilt stellen. Elke week staan er kratten op donderdag tot ca. 20.00 uur waar u de groenten, die u over heeft, in kunt doen. Op donderdagavond worden deze kratten opgehaald en worden de groenten op vrijdagochtend bij de voedselpakketten gedaan.

Op de volgende data staan de kratten hier:

6 juni     4 juli 1 augustus  29 augustus

13 juni 11 juli 8 augustus  5 september

20 juni 18 juli 15 augustus 12 september

27 juni 25 juli 22 augustus 19 september

Algemene informatie

Voedselbank De Utjouwer is een project van de Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân.
De doelstelling van de stichting is het helpen van mensen die financieel in de knel zitten, ‘helpen waar geen helper is’.
De hulp wordt verstrekt ongeacht nationaliteit, geloof of cultuur.
De voedselbank heeft ten doel:
Het bestrijden van armoede en verspilling van voedsel in Nederland. Zij doet dat door het inzamelen van kosteloos ter
beschikking gestelde levensmiddelen en deze ook kosteloos te verstrekken aan personen die onvoldoende middelen hebben om in
hun levensonderhoud te voorzien. Screeners beoordelen of een aanvrager aan de criteria voldoet. Bij De Utjouwer wordt dit
professioneel begeleid door de screeners van Miks Welzijn in Joure.
De voedselbank is vertegenwoordigd in de Stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslân.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarterlân

De voedselbank heeft ten doel: Het bestrijden van armoede en verspilling van voedsel in Nederland. Zij doet dat door het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en deze ook kosteloos te verstrekken aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Screeners beoordelen of een aanvrager aan de criteria voldoet. Bij De Utjouwer wordt dit professioneel begeleid door de screeners van Miks Welzijn in Joure. De voedselbank is vertegenwoordigd in de Stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslân en lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

De Utjouwer

Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlån

06 15 90 95 82

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Namens: Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Geen kratten dan geen groenten neer leggen.Hier door krijgen we mensen op het complex die er groenten meenemen zonder goed keuring van de tuinder.

Lees ook het formulier in de witte bak voor ophaal tijden.

Ook is het mogelijk om de groente bij de Utjouwer te brengen kijk op het formulier in de stand.

Algemene informatie

Voedselbank De Utjouwer is een project van de Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân.

De doelstelling van de stichting is het helpen van mensen die financieel in de knel zitten, ‘helpen waar geen helper is’.

De hulp wordt verstrekt ongeacht nationaliteit, geloof of cultuur.

De voedselbank heeft ten doel:

Het bestrijden van armoede en verspilling van voedsel in Nederland. Zij doet dat door het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en deze ook kosteloos te verstrekken aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

Screeners beoordelen of een aanvrager aan de criteria voldoet. Bij De Utjouwer wordt dit professioneel begeleid door de screeners van Miks Welzijn in Joure.

De voedselbank is vertegenwoordigd in de Stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslân en lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Namens: Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân

Gevraagd:

Vrijwilliger die donderdagavond de groentes naar Miks, Brugstraat 1, in Joure wil brengen en donderdagochtend de verzamelkratten naar de tuin.

Aanmelden bij de secretaris van de tuinvereniging dhr H. Bakker of via voedselbankskarsterlan@gmail.com

 

Reacties zijn gesloten.